(rozvrh platn od 25.3.2019)

Zkladn kola Lubn - Sebranice a Matesk kola Lubn  1.  (Beov Ilona)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
P
o

 

 

jL
Be

M
Be

jL
Be

jL
Be

         

 

t

 

 

jL
Be

Pr
Be

jL
Be

Hv
Kub

         

 
S
t

 

 

jL
Be

M
Be

jL
Be

Pr
Be

         

 

t

 

 

jL
Be

M
Be

Tv
Pi
(SL)

Tv
Pi
(SL)

         

 
P

 

 

M
Be

jL
Be

VP
Be

VP
Be

         

Zpracovno v systmu Bakali