Suplování:   Pátek 26.4.2019 (2. týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bauer Jaroslav

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Kučerová Jitka

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Řebíčková Lenka

-

Koř

-

Při

-

Kva

Koř

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Kořínková Věra

1.hod

supl. (Řeb)

ČjL

6. (IVPV)+

(6.tř)

 
 

6.hod

supl. (Řeb)

Rv

7.

(7.tř)

 

Kvasničková Andrea

5.hod

supl. (Řeb)

D

7.

(7.tř)

 

Přiklopil Zdeněk

3.hod

supl. (Řeb)

Ov

8.

(8.tř)

 

Změny v rozvrzích tříd:

6.

1.hod

ČjL

ŠVPB

(6.tř)

supluje

Kořínková Věra

(Řeb)

 

1.hod

ČjL

IVPV

(6.tř)

supluje

Kořínková Věra

(Řeb)

7.

5.hod

D

 

(7.tř)

supluje

Kvasničková Andrea

(Řeb)

 

6.hod

Rv

 

(7.tř)

supluje

Kořínková Věra

(Řeb)

8.

3.hod

Ov

 

(8.tř)

supluje

Přiklopil Zdeněk

(Řeb)

 

 

Suplování:   Pondělí 29.4.2019 (1. týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bauer Jaroslav

 

-

-

Laš

-

-

-

-

-

 

Břeňová Ilona

 

Vet

Vet

Vet

Vet

Jak

Jak

-

-

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Jakoubková Martina

5.hod

supl. (Bře)

Tv

5.

(SÁL)

 
 

6.hod

supl. (Bře)

Tv

5.

(SÁL)

 
 

13:30 - 13:50 dohled Dohled v jídelně Sebranice

 

Laštovicová Zuzana

3.hod

supl. (Bau)

Inf

4.

(4.tř)

 

Štrumfová Zdeňka

10:45 - 11:05 dohled Dohled v jídelně Sebranice

 

Vetešníková Petra

1.hod

supl. (Bře)

ČjL

1.

(1.tř)

 
 

2.hod

supl. (Bře)

M

1.

(1.tř)

 
 

3.hod

supl. (Bře)

ČjL

1.

(1.tř)

 
 

4.hod

supl. (Bře)

ČjL

1.

(1.tř)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.

1.hod

ČjL

 

(1.tř)

supluje

Vetešníková Petra

(Bře)

 

2.hod

M

 

(1.tř)

supluje

Vetešníková Petra

(Bře)

 

3.hod

ČjL

 

(1.tř)

supluje

Vetešníková Petra

(Bře)

 

4.hod

ČjL

 

(1.tř)

supluje

Vetešníková Petra

(Bře)

4.

3.hod

Inf

 

(4.tř)

supluje

Laštovicová Zuzana

(Bau)

5.

5.hod

Tv

 

(SÁL)

supluje

Jakoubková Martina

(Bře)

 

6.hod

Tv

 

(SÁL)

supluje

Jakoubková Martina

(Bře)

 

 

Suplování:   Úterý 30.4.2019 (1. týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bauer Jaroslav

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Řebíčková Lenka

-

-

-

Kuč

Nov

HD

Ple

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Dvořáková Hana

5.hod

supl. (Řeb)

Inf

9. (IVPK)+

(INT)

 

Kučerová Jitka

3.hod

supl. (Řeb)

ČjL

6. (IVPV)+

(6.tř)

 
 

6.hod

výměna <<

Rj

9. (IVPK)+

(JAZ2)

z 3.hod

Novotný Jindřich

4.hod

supl. (Řeb)

Inf

6. (IVPV)+

(INT)

 

Plešingerová Leona

3.hod

výměna <<

Aj

9. (IVPK)+

(JAZ2)

z 6.hod

 

6.hod

supl. (Řeb)

Ov

8.

(8.tř)

 

Změny v rozvrzích tříd:

6.

3.hod

ČjL

ŠVPB

(6.tř)

supluje

Kučerová Jitka

(Řeb)

 

3.hod

ČjL

IVPV

(6.tř)

supluje

Kučerová Jitka

(Řeb)

 

4.hod

Inf

ŠVPB

(INT)

supluje

Novotný Jindřich

(Řeb)

 

4.hod

Inf

IVPV

(INT)

supluje

Novotný Jindřich

(Řeb)

8.

6.hod

Ov

 

(8.tř)

supluje

Plešingerová Leona

(Řeb)

9.

3.hod

Aj

ŠVP

(JAZ2)

výměna <<

Plešingerová Leona

z 6.hod

 

3.hod

Aj

IVPK

(JAZ2)

výměna <<

Plešingerová Leona

z 6.hod

 

5.hod

Inf

ŠVP

(INT)

supluje

Dvořáková Hana

(Řeb)

 

5.hod

Inf

IVPK

(INT)

supluje

Dvořáková Hana

(Řeb)

 

6.hod

Rj

ŠVP

(JAZ2)

výměna <<

Kučerová Jitka

z 3.hod

 

6.hod

Rj

IVPK

(JAZ2)

výměna <<

Kučerová Jitka

z 3.hod

 

 

Suplování:   Čtvrtek 2.5.2019 (1. týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.

   

DopH

DopH

DopH

DopH

       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bauer Jaroslav

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Dvořáková Hana

             

-

-

-

Klusoňová Hana

   

..

..

..

..

       

Kopecká Andrea

             

-

-

-

Kořínková Věra

             

-

-

-

Kotoučková Eliška

 

-

-

-

-

-

       

Krumlová Vladimíra

             

-

-

-

Kučerová Jitka

             

-

-

-

Kunčíková Lenka

 

-

-

-

-

-

       

Kvasničková Andrea

             

-

-

-

Laštovicová Zuzana

 

..

..

..

..

-

       

Novotný Jindřich

             

-

-

-

Plešingerová Leona

             

-

-

-

Přiklopil Zdeněk

             

-

-

-

Řebíčková Lenka

             

-

-

-

Vetešníková Petra

 

-

-

-

-

-

       

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KUCH

             

Obsa

Obsa

Obsa

Změny v rozvrzích učitelů:

Andrlová Markéta

1.hod

navíc

ČjL

2.

(4.tř)

 
 

1.hod

spojeno (Bře)

ČjL

1.

(4.tř)

 
 

2.hod

navíc

M

2.

(4.tř)

 
 

2.hod

spojeno (Bře)

M

1.

(4.tř)

 
 

3.hod

navíc

Pr

2.

(4.tř)

 
 

3.hod

spojeno (Při)

Pr

1.

(4.tř)

 
 

4.hod

navíc

ČjL

2.

(4.tř)

 
 

4.hod

spojeno (Při)

ČjL

1.

(4.tř)

 

Břeňová Ilona

1.hod

odpadá

ČjL

1.

 

změna hodiny

 

2.hod

odpadá

M

1.

 

změna hodiny

Kvasničková Andrea

4.hod

výměna <<

F

7.

(7.tř)

z 3.5. 2.hod

Plešingerová Leona

1.hod

navíc

Aj

7.

(JAZ2)

 
 

4.hod

navíc

Aj

9. (IVPK)

(JAZ2)

 
 

5.hod

navíc

Aj

8.

(JAZ2)

 
 

6.hod

navíc

Aj

6. (IVPV)

(JAZ2)

 

Přiklopil Zdeněk

3.hod

odpadá

Tv

1.

 

změna hodiny

 

4.hod

odpadá

Tv

1.

 

změna hodiny

Řebíčková Lenka

4.hod

výměna >>

Ov

7.

 

na 3.5. 2.hod

Šmíd Jan

1.hod

navíc

Aj

7.

(JAZ2)

 
 

4.hod

navíc

Aj

9. (IVPK)

(JAZ2)

 
 

5.hod

navíc

Aj

8.

(JAZ2)

 
 

6.hod

navíc

Aj

6. (ŠVPB)

(JAZ2)

 

Štrumfová Zdeňka

11:40 - 12:00 dohled Dohled v jídelně Sebranice

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.

1.hod

ČjL

 

(4.tř)

spojí

Andrlová Markéta

(Bře)

 

2.hod

M

 

(4.tř)

spojí

Andrlová Markéta

(Bře)

 

3.hod

Pr

 

(4.tř)

spojí

Andrlová Markéta

(Při)

 

4.hod

ČjL

 

(4.tř)

spojí

Andrlová Markéta

(Při)

2.

1.hod

ČjL

 

(4.tř)

navíc

Andrlová Markéta

 
 

2.hod

M

 

(4.tř)

navíc

Andrlová Markéta

 
 

3.hod

Pr

 

(4.tř)

navíc

Andrlová Markéta

 
 

4.hod

ČjL

 

(4.tř)

navíc

Andrlová Markéta

 

6.

6.hod

Aj

ŠVPB

(JAZ2)

navíc

Ple, Šmí

 
 

6.hod

Aj

IVPV

(JAZ2)

navíc

Ple, Šmí

 

7.

1.hod

Aj

 

(JAZ2)

navíc

Ple, Šmí

 
 

4.hod

F

 

(7.tř)

výměna <<

Kvasničková Andrea

z 3.5. (Pá) 2.hod

8.

5.hod

Aj

 

(JAZ2)

navíc

Ple, Šmí

 

9.

4.hod

Aj

ŠVP

(JAZ2)

navíc

Ple, Šmí

 
 

4.hod

Aj

IVPK

(JAZ2)

navíc

Ple, Šmí

 

Pedagogický dohled u třídy:

3., 2.- 5. hod - Klusoňová Hana

 

 

Suplování:   Pátek 3.5.2019 (1. týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bauer Jaroslav

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Kořínková Věra

1.hod

výměna <<

Z

9. (IVPK)+

(9.tř)

z (10.5. 4.hod)

 

6.hod

výměna <<

Z

6. (IVPV)+

(6.tř)

z (10.5. 5.hod)

Kvasničková Andrea

1.hod

výměna >>

CVM

9. (IVPK)+

 

na 10.5. 4.hod

 

2.hod

výměna >>

F

7.

 

na 2.5. 4.hod

 

6.hod

výměna >>

F

6. (IVPV)+

 

na 10.5. 5.hod

Řebíčková Lenka

2.hod

výměna <<

Ov

7.

(7.tř)

z 2.5. 4.hod

Změny v rozvrzích tříd:

6.

6.hod

Z

ŠVPB

(6.tř)

výměna <<

Kořínková Věra

z (10.5. 5.hod)

 

6.hod

Z

IVPV

(6.tř)

výměna <<

Kořínková Věra

z (10.5. 5.hod)

7.

2.hod

Ov

 

(7.tř)

výměna <<

Řebíčková Lenka

z 2.5. (Čt) 4.hod

9.

1.hod

Z

ŠVP

(9.tř)

výměna <<

Kořínková Věra

z (10.5. 4.hod)

 

1.hod

Z

IVPK

(9.tř)

výměna <<

Kořínková Věra

z (10.5. 4.hod)

 

Zpracováno v systému Bakaláři